ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΑΥΚ

 

Εάν χρησιμοποιείτε α) Windows Vista ή Windows 7 ή β) έχετε εγκαταστήσει Internet Explorer 7 ή 8 σε Windows XP, τότε, για την απρόσκοπτη λειτουργία της Εφαρμογής ΔΑΥΚ, είναι απαραίτητο να κάνετε τις εξής ενέργειες (αφού προηγουμένως έχετε ολοκληρώσει τα βήματα της προηγούμενης σελίδας):

Α.


Β.

Εφόσον είστε βέβαιοι ότι ακολουθήσατε προσεκτικά τα βήματα της προηγούμενης ενότητας Α και η Εφαρμογή ΔΑΥΚ εξακολουθεί να μην μπορεί να εκκινηθεί (τονίζουμε πάλι πως όλα αυτά αφορούν σε περιβάλλοντα α΄ Windows Vista ή Windows 7 και β΄ Internet Explorer 7 ή 8 σε Windows XP), τότε επιχειρήστε να ανοίξετε (ξεκινήσετε) τον Internet Explorer ως εξής:
Προγράμματα (ή Όλα τα Προγράμματα) | Βοηθήματα | Εργαλεία συστήματος | Internet Explorer (χωρίς πρόσθετα).
Στο παράθυρο του Internet Explorer που θα ανοίξει, πληκτρολογήστε την διεύθυνση της Ε-ΔΑΥΚ (http://dayk.mof-glk.gr/deltio) και πατήστε [Έναρξη της Εφαρμογής ΔΑΥΚ]. Εάν η εφαρμογή λειτουργήσει κανονικά, αν δηλαδή εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής του λογαριασμού χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), τότε:
i. Κάποιο ή κάποια από τα πρόσθετα (add-ons) του Internet Explorer που έχετε, ακούσια ή εκούσια, εγκαταστήσει, εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης ή διαχειριστής, στον υπολογιστή σας δημιουργούν την διένεξη που είναι υπεύθυνη για τη μη λειτουργία της Εφαρμογής ΔΑΥΚ, ουσιαστικά για την αδυναμία εκκίνησης του JRE της Oracle (περιβάλλον εκτέλεσης της Java). Μπορείτε να εκκινήσετε κανονικά τον Internet Explorer, οπότε τα πρόσθετα θα είναι πάλι ενεργοποιημένα, και να δοκιμάζετε να απενεργοποιείτε ένα-ένα, μέχρι να εντοπίσετε πιο είναι αυτό που δημιουργεί αυτήν την διένεξη. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, παρακαλούμε να ενημερώσετε – συμβουλευτείτε κάποιον τεχνικό της υπηρεσίας σας.
ii. Αγνοήστε την ενότητα Γ΄.


Γ.

Εφόσον είστε βέβαιοι ότι ακολουθήσατε προσεκτικά τα βήματα των προηγούμενων ενοτήτων Α και Β* και η Εφαρμογή ΔΑΥΚ εξακολουθεί να μην μπορεί να εκκινηθεί, μπορείτε να επιχειρήσετε, με την συνδρομή – βοήθεια κάποιου τεχνικού της υπηρεσίας σας, τα εξής:
i. Δημιουργήστε έναν νέο χρήστη είτε τοπικά στον υπολογιστή σας, είτε στον Τομέα (domain), στον οποίον ενδεχομένως κάνετε logon. Ο χρήστης αυτός δεν είναι, καταρχάς, απαραίτητο να έχει δικαιώματα Administrator. Το όνομα αυτού του χρήστη (user name) πρέπει απαραιτήτως να απαρτίζεται από λατινικούς χαρακτήρες.
ii. Αποσυνδεθείτε από τον Χρήστη ή Διαχειριστή (Administrator) με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι στο PC (κάντε [Αποσύνδεση χρήστη], όχι [Αλλαγή χρήστη]) και συνδεθείτε με εκείνον που δημιουργήσατε παραπάνω.
iii. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε ξανά τις οδηγίες των παραγράφων 3 και 4 της προηγούμενης σελίδας και γι' αυτόν τον χρήστη.
iv. Εκκινήστε την Εφαρμογή ΔΑΥΚ. Εάν η εφαρμογή λειτουργήσει κανονικά, αν δηλαδή εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής του λογαριασμού χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), τότε:
· Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα και η Ε-ΔΑΥΚ (το JRE της Oracle) δεν μπορεί να εκτελεστεί, είναι, συνήθως, κάποιο third-party software (λογισμικό άλλου – τρίτου κατασκευαστή), όπως πχ κάποιο Anti-spyware, Registry Cleaner ή Booster, Anti-virus, Anti-spamming software, third-party Browser Toolbar κ.α., προϊόντα τα οποία, συνήθως, είναι Trials ή Free με περιορισμένες όμως δυνατότητες και εγκαθίστανται στον υπολογιστή (ή έχουν αφαιρεθεί με λανθασμένο τρόπο), είτε επειδή κάποια στιγμή κατά το παρελθόν ο χρήστης αποδέχθηκε κάποιο σχετικό προτρεπτικό μήνυμα, πατώντας απλά [Yes], χωρίς όμως να έχει πραγματικά την ανάγκη του δεδομένου προϊόντος, είτε επειδή εκούσια ο ίδιος ή ο Διαχειριστής του συστήματος το εγκατέστησε, αλλά δεν το παραμετροποίησε κατάλληλα. Για παράδειγμα, αν ένα τέτοιο προϊόν παρέχει ανάλογη λειτουργία πχ προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (malwares), θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε ο τόπος (site) http://dayk.mof-glk.gr να θεωρείται πάντα αξιόπιστος (trusted).
· Το προφίλ (profile) ενός τέτοιου χρήστη δημιουργεί, κατά το κοινώς λεγόμενο, ένα «βαρύ περιβάλλον» για την απρόσκοπτη εκτέλεση άλλων εφαρμογών, ενώ το «καθαρό» προφίλ ενός νέου χρήστη είναι απαλλαγμένο από ανάλογες μικρο-διενέξεις.
v. Εφόσον λοιπόν δείτε την φόρμα εισαγωγής του λογαριασμού χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) ακολουθώντας τις οδηγίες των παραγράφων i, ii και iii, μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον τεχνικό της υπηρεσίας σας να μπει στην επίπονη, ομολογουμένως, διαδικασία να εντοπίσει και να διορθώσει αυτήν την μικρή διένεξη στο προφίλ σας ή απλά μπορείτε να χρησιμοποιείτε εφεξής το νέο (προφίλ) χρήστη για να εκτελείτε την Εφαρμογή ΔΑΥΚ, εναλλακτική που συνιστούμε ανεπιφύλακτα.
vi. Εάν η Ε-ΔΑΥΚ εγκαθίσταται για πρώτη φορά στον υπολογιστή αυτόν, τότε θα χρειαστεί προσωρινά ο νέος αυτός χρήστης να έχει δικαιώματα Διαχειριστή (Administrator). Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η ενεργοποίηση της Εφαρμογής, τότε τα δικαιώματα αυτά μπορούν να αρθούν και η χρήση της να πραγματοποιείται από κάποιον «Τυπικό χρήστη» (της ομάδας Users).

* Σε λίγες εξαιρετικές περιπτώσεις, το πρόβλημα που περιγράφεται στην ενότητα Γ΄ (συγκεκριμένα στην §Γ.iv) μπορεί να παρουσιαστεί και σε περιβάλλον Windows XP με Internet Explorer 6. Και στις περιπτώσεις – περιβάλλοντα αυτά, οι οδηγίες που παρατίθενται για την λύση του τυγχάνουν εφαρμογής.